Spinach Strawberry Salad

Spinach Strawberry Salad

12

Baby spinach, strawberries, & feta cheese tossed in chipotle black raspberry vinaigrette